Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

די להסתה ולשקרים!

כמה עצוב שככה חולפת לה קריירה מכובדת.

זו הפעם שניה שיעקב בורובסקי מפיץ שקרים, דיבה ולשון הרע והתביעות נגדו נערמות.

לא רק שבורובסקי יפסיד בתביעות הוא גם יפסיד בפעם המי יודע כמה בבחירות לראשות העיר חיפה.

בכל שנותיי במגזר הציבורי הקפדתי על ניקיון כפיים וניקיון דעת. אני לא מחויב לאיש מלבד תושבי חיפה. את רוב הכסף לבחירות גייסתי מתרומות בודדות על פי החוק. ההלוואות והתרומות מדווחות כחוק ונמצאות באתר מבקר המדינה.

יעקב חושב שכולם מטומטמים חבל שכך ייזכר.

לעיר חיפה מגיע הרבה יותר ואני אעשה את הכל שכך יהיה.

כנגד בורובסקי הוגשה היום תביעה נוספת.

ביחד ננצח את מכונות הרעל השקריות ונחזיר את התקווה לחיפה.

 

עתירה פרסום חקירה להגשה – לחצו כאן

כתב תביעה לשון הרע סופי 1 – לחצו כאן

תביעה לשון הרע עם נספחים – לחצו כאן

למעלה

בוחרים ראש עיר – דוד עציוני

בהנהגתי, תהפוך העיר חיפה לעיר אטרקטיבית יותר, המושכת אליה מבקרים מכל שכבות הגיל והאוכלוסייה. לצד זאת, עם ההשקעה שאעשה בתרבות ובאזורי הפנאי, באיכות הסביבה, החינוך והספורט, תהפוך חיפה למוקד תרבות אזורי. בדרך זו, ניצור עוגן כלכלי ונביא לקידום העסקים הקיימים בעיר ולפתיחת עסקים נוספים, כשהמטרה המרכזית – שיפור אורח החיים והכלכלה של העיר.

 

הצטרפו אלינו!

ּ