Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
למעלה

בוחרים ראש עיר – דוד עציוני

בהנהגתי, תהפוך העיר חיפה לעיר אטרקטיבית יותר, המושכת אליה מבקרים מכל שכבות הגיל והאוכלוסייה. לצד זאת, עם ההשקעה שאעשה בתרבות ובאזורי הפנאי, באיכות הסביבה, החינוך והספורט, תהפוך חיפה למוקד תרבות אזורי. בדרך זו, ניצור עוגן כלכלי ונביא לקידום העסקים הקיימים בעיר ולפתיחת עסקים נוספים, כשהמטרה המרכזית – שיפור אורח החיים והכלכלה של העיר.

 

הצטרפו אלינו!

ּ